Kainchi Dham/ Neem Karoli Baba Ashram Nainital : Map

Nearest Railway Station from Kainchi Dham/ Neem Karoli Baba Ashram Nainital : Kathgodam Railway Station: 37km
Nearest Bus Station from Kainchi Dham/ Neem Karoli Baba Ashram Nainital : Nainital Bus Stand: 18km
Nearest Airport from Kainchi Dham/ Neem Karoli Baba Ashram Nainital : Pantnagar Airport: 71km

Connected With

  • Kathgodam Railway Station: 37km
  • Nainital Bus Stand: 18km
  • Pantnagar Airport: 71km